Vaktbolag - Allt matnyttigt beträffande Vaktbolag

Vaktbolag

Mer om Vaktbolag

Vaktbolagen har börjat bli att fler de senaste decennierna och det beror på att mångas personer har börjat få råd att köpa fler och dyrare kapitalvaror. Många vaktbolag har utvecklat sina erbjudanden till att passa privatpersoner och företags faktiska behov

En del vaktbolag erbjuder rondering i båthamnar nattetid eller på båtuppläggningsplatser under vintern. Det kostar lite att ha vaktbolaget men antalet stölder och skador minskar och försäkringspremien på båtförsäkringen minskar.

Många sommarstugeområden använder vaktbolag under lågsäsong eftersom det är ypperliga tillfällen att stjäla och vandalisera fritidshusen. Genom att kontinuerligt ha ett vaktbolag som bevakar sommarstugorna kan utbetalningen från försäkringsbilagen minska och självriskerna sänkas.

Rondering av vaktbolag

Bild på Vaktbolag

Alla vaktbolag erbjuder rondering vilket betyder att vaktbolaget eller bevakningsföretaget ofta, men vid olika tidpunkter, patrullerar förbi det bevakade objektet. Vid ronderingen kontrollerar vaktbolaget det man kommit överens om kontraktet. Oftast kontrolleras att alla fönster är hela och att säkerhetsdörrarna är låsta och oskadade.

Om man önskar kan vaktbolaget också göra interna kontroller av fastigheten och säkerställa att alla kranar är stängda, lampor är släckta och att inga rör sprungit läck. Vaktbolaget har också en skyldighet att släcka eventuella bränder som upptäcks och alla väktare har brandsläckare i bilen.Bevakning av industriområden

De flesta industrilokaler har någon form av inbrottslarm och larmet bör vara kopplat till en dygnet runt jour med väktarutryckning. De som tillhandahåller larmet har du avtal med vaktbolag som rycker ut vid förmodat inbrott.

Det är en fördel att använda samma vaktbolag för den regelbundna ronderingen av industriområdet eftersom kostnaderna för att anlita vaktbolaget kan reduceras ganska mycket.

Hyra in vaktbolag tillfälligt

Det går utmärkt att hyra in ett vaktbolag för kortare uppdrag i samband med ett evenemang eller dylikt. Detta kan röra sig om att vaktbolaget under natten ska säkerställa att utrustning inte skadas eller stjäls men även att säkerställa ordningen på t.ex. en konsert vilket sker med utbildade ordningsvakter.

Tips när ni ska anlita vaktbolag

Det finns många vaktbolag att välja på och oftast kan det vara svårt att veta vilket vaktbolag som är det bästa. Det finns några tips för att undvika de största mistagen när ni ska anlita ett vaktbolag.

  • Inled dialogen med tre till fyra olika vaktbolag för att jämföra deras erbjudanden.
  • Ta referenser på de vaktbolag som du tycker verkar vara bäst.
  • Be vaktbolaget att redovisa för hur de utbildar väktare och hur de säkerställer att personalen är ren.