Vaktbolag - Allt matnyttigt beträffande Vaktbolag

Bevakning

Bevakning

Det finns många olika former av bevakning och bevakningsföretagen och vaktbolagen erbjuder.

Bevakning definieras normalt som en typ av områdesbevakning där flera företag eller privatpersoner som har behov av bevakning delar på kostnaden för en väktare som bevakar ett fördefinierat område.

Glastäckning

Flera bevakningsbolag erbjuder olika typer av glastjänster. Detta kan vara att efter ett inbrott eller vid skadegörelse provisoriskt eller permanent laga skadan.

Oftast när en krossad glasruta upptäcks vid bevakning av byggnaden så täcks den skadade glasrutan av en ny glasruta genom att den limmas eller tejpas fast på den krossade rutan. Bevakningsföretagen kan snabbt skära till en provisorisk ruta så att fastigheten skyddas mot nya inbrottsförsök eller oväder. Bäst är naturligtvis om en glasmästare kommer och ersätter hela glasytan med en ny men detta kan ofta vänta.

Fler bevakningsföretag erbjuder också att täcka fönstren på bottenvåningen med fönsterfilm.

Områdesbevakning

Områdesbevakning är en bevakningstjänst som innebär bevakningsföretaget regelbundet patrullerar varuhus, bostad- eller företagsområden för att minska skadegörelsen eller antalet stölder. Genom att bevakningen främst syftar på att visa upp sig och visa att någon bryr sig om området innebär kraftigt minskad skadegörelse och mycket lägre kostnader.

I denna form av bevakning ingår skalkontroller av utvalda byggnader samt kontroll att fönster och dörrar är låsta.Riskanalys

Att göra en riktig riskanalys är en eller kanske den viktigaste delen i bevakningen av en fastighet.

För att bevakningen och riskanalysen ska bli så bra och effektiv som möjlig är det viktigt att tänka som en antagonist och förstärka de delar som under riskanalysen upptäcks vara svagare.

Rondering

Rondering är en form av bevakning som innebär att bevakningsföretaget regelbundet med vid oregelbundna tidpunkter se till eller bevaka ett objekt. Alla bevakningsbolag dokumenterar alltid med hög noggrannhet tidpunkter för bevakningen och iakttagelser som skett under ronderingen.

Ronderingens viktigaste syfte är inte att upptäcka eller tillfånga ta inbrottstjuvar utan en fastighet utsätts för många riskfaktorer. Bevakning av själva fastigheten är mycket viktigt för att förebygga skador orsakade av t.ex. kaffebryggare som står på, läckor i ledningar, glömda fönster eller dörrar, m.m.

Som kund kan du styra bevakningen och ronderingen mycket och dina behov och önskemål tas alltid hand om.

Butiksbevakning

En form av bevakning är butiksbevakning. Detta innebär att en butik eller ett varuhus har anlitat en eller flera vakter under en del eller hela öppettiden. Ofta används butiksbevakning i samband med stängning när dagskassorna är fyllda och det är färre antal besökare i butiken.

Butiksbevakning kan även ske med civilklädda väktare som har till uppgift att ta hand om snattare eller allmänt stökiga individer.

Larmjour

En kostnadseffektiv bevakning sker med hjälp av larm som ansluts till en larmcentral hos bevakningsföretaget eller till t.ex. SOS Alarm. Detta innebär att om någon inbrottssensor, rökdetektor eller fuktgivare har reagerat så får bevakningsföretaget omedelbart reda på detta och kan rycka ut för att åtgärda problemet.

Inbrottslarm

Om ni anlitat ett företag för bevakning så är en väsentlig del i arbetet att snabbt rycka ut på inbrottslarm i fastigheten. De flesta bevakningsbolag är kopplade till någon larmcentral som t.ex. SOS Alarm eller liknande men vissa företag som är stora inom bevakning har egna larmcentraler.

Många av larmen är falsklarm eller larm som reagerat på något ofullbordat inbrottsförsök. Detta är en del i bevakningen men bevakningsbolaget rycker alltid ut på alla larm och ska göra en genomgående ytterbesiktning så fort ett larm har löst ut.

Vi upprepade falsklarm ska en genomgående analys göras i syfte att kunna effektivisera bevakningen. Alla utryckningar vid inbrottslarm dokumenteras och en rapport skicka till kunden.

Störningsjour

De flesta bevakningsföretagen erbjuder förutom bevakning även så kallade störningsjour. Detta innebär att en väktare kommer till platsen för att påtala och avvisa störande personer. Detta kan vara både i offentliga lokaler men även i bostadhus och hyreslägenheter.

Väktarna har nästan alltid utbildning i skyddstäckning och även utrustning för att minimera skadorna vid omhändertagande.

Brandsäkerhet

Förebyggande kontroll och bevakning av fastigheter hur brandhänseende är mycket viktigt. Brand är bland det mest förödande ett företag kan råka ut för eftersom det inte bara kostar mycket pengar att ersätta det skadade men ännu viktigare är att produktionen avstannar helt under mycket lång tid.

Stationär bevakning

Stationär bevakning består av flera olika former av bevakningstjänster. En ständiga stationär bevakning minskar tiden innan väktare är på plats vilket även minskar viljan att orsaka skador eller göra inbrott. i den stationära bevakningen kan det ingå.

  • Mänsklig passerkontroll genom grindar eller dörrar
  • Bemannad reception
  • Kontroll av inbrottslarm
  • Kontinuerlig kontroll av lokaler
  • Mänsklig kontroll perimeterskydd

Öka säkerhets i en fastighet

Det finns flera sätt som ni kan öka säkerheten i er fastighet och där med spara in pengar på bevakningen.

Säkerhetsdörrar

Genom att installera en riktig säkerhetsdörr minskar risken för inbrott genom dörren väldigt mycket. En säkerhetsdörr i klass 4 undviker nästan alla brottslingar. Tack vare säkerhetsdörren kan bevakningen fokusera på andra delar av fastigheten.

Säkerhetsfilm på fönster

Efter att en säkerhetsdörr installeras återstår det för inbrottstjuvar att ta sig in genom glasrutorna. De flesta tjuvar undviker helst att kliva ut genom en fönsterruta bärande på stöldgods. Det går dock enkelt att förstärka fönsterrutorna genom att applicera en tunn transparant säkerhetsfilm på glasrutan vilket gör att den i det närmaste inte går att ta sig igenom.

Sänk försäkringspremien via åtgärder

Ett bra sätt att sänka försäkringspremien är att be försäkringsbolaget om råd vilka åtgärder de anser att ni ska vidta för att minska risken för inbrott eller skador. Genom att följa försäkringsbolaget råd bör ni därmed även minska kostnaderna för försäkringsbolaget vilket ger er lägre försäkringspremie.

Bevakning av fastigheten är ofta mer reaktiv är förebyggande åtgärder som säkerhetsfilm på fönster eller säkerhetsdörrar.

Hemförsäkring

Om ni i er privatbostad har ett hemlarm kopplat till ett bevakningsbolag får ni lägre försäkringspremie på hemförsäkringen hos nästan alla försäkringsbolag.